Katharina Ganß
Phone: +49 1522 7873279
E-Mail: katharina@ganss.org